Obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 RODO
Twoje dane w EDUMED – Angielski z Dojazdem

 

 

Szanowny Kliencie,
zmieniło się prawo – od 25 kwietnia 2018 roku obowiązuje RODO 1, które ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Z tego względu chcemy poinformować Cię, że:

 1.  Administratorem Twoich danych osobowych ujawnionych w związku z korzystaniem z naszych usług jest firma EDUMED, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą handlową Angielski z Dojazdem, na podstawie wpisu do CEIDG, nr NIP 526-226-03-10, nr REGON 012388064, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Warszawie, kod pocztowy 01- 885, ul. Antoniego Fontany 36, lok. 2, adres e- mail: biuro@angielskizdojazdem.warszawa.pl, zwana dalej Angielski z Dojazdem.
 2. Twoje dane:
  a) są przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a zwłaszcza ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r., poz. 1000).
  b) jeżeli zechcesz zawrzeć z nami umowę, Twoje dane będą przetwarzane w tym celu, włączając obsługę dostarczania usług czy płatności (podstawa prawna- wykonanie umowy);
  c) po wykonaniu umowy możemy przetwarzać Twoje dane w celu ewentualnej obsługi reklamacji i innych roszczeń (podstawa prawna- nasz prawnie uzasadniony interes);
  d) mogą być przetwarzane w związku z koniecznością wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych (podstawa prawna- wypełnienie ciążących na nas obowiązków prawnych).
 3. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody to Twoje dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, zaś w pozostałych przypadkach – tylko do czasu niezbędnego do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane.
 4. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do świadczenia naszych usług w tym:
  a) umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z funkcjonalności strony https://angielskizdojazdem.warszawa.pl/ (zwaną dalej „Stroną”)
  b) zakładania i zarządzania Państwa kontem oraz zapewnienia obsługi Państwa konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
  c) obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożą Państwo taką reklamację;
  d) obsługi zgłoszeń, które do Nas Państwo kierują (np. przez formularz kontaktowy);
  e) kontaktowania się z Państwem, w tych celach związanych ze świadczeniem usług.
  f) Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 5. Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:
  a) monitorowanie Państwa aktywności obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Państwa aktywnością na Stronie/Sklepie
  b) dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach strony
  c) prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług lub towarów lub usług bądź towarów osób trzecich;
  d) kontaktowanie się z Państwem, w tych celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności – przez e-mail oraz telefon;
  e) zapewnienie obsługi usług płatniczych;
  f) zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
  g) obsługa Państwa próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
  h) organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział;
  i) windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  j) przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 6. Twoje dane osobowe przetwarzamy sami, a także przekazujemy podmiotom z nami współpracującymi w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Chodzi o dostawców usług IT i hostingowych, prawnych oraz księgowych. Podmioty te przetwarzają Twoje dane osobowe w naszym imieniu i wyłącznie w celach określonych w pkt 2.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.
 8. Możesz skontaktować się z nami listownie lub pocztą elektroniczną, adresy wskazane są w pkt 1.
 9. Informujemy, że żadne Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w procesach automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie).
 10. Informujemy również, że masz prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia albo ograniczenia ich przetwarzania, a także przeniesienia danych do innego administratora. Na Twój wniosek dostarczymy Ci kopię Twoich danych, przy czym każdą kolejną kopię, o którą zwrócisz się do nas dostarczymy po pobraniu rozsądnej opłaty.
 11. Masz także prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych w każdym czasie. Wiedz jednak, że nie będzie miało to wpływu na prawidłowość przetwarzania przed wycofaniem zgody.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych).